Barcelona Futur

Vídeo acto de lanzamiento

Barcelona Futur és una plataforma que vol impulsar debats sobre el rumb de la ciutat de manera transversal amb representants socials, culturals i econòmics, per a generar grans consensos que permetin donar un nou impuls a la capital catalana. Per al seu acte oficial de presentació necessitava un vídeo impactant, breu i directe que servís d’introducció a l’esdeveniment. Al costat de Raquel Mateos, la seva directora de comunicació, elaborem el guió que després realitzaria sota la meva supervisió creativa la productora Utopic.

Any: 2019

Productora: Utopic

SWITCH THE LANGUAGE