Oficina del Parlament Europeu a Barcelona

Vídeo presentació

El Parlament Europeu compta amb una Oficina a la capital de cada Estat membre (28) i els 6 països amb més població tenen també una Oficina regional. Barcelona va ser la primera oficina regional en crear-se, l’any 1998 i, des de aleshores la seva missió és acostar el Parlament Europeu als ciutadans, explicar el seu paper, el seu funcionament, les seves competències i les seves decisions. Aquest vídeo vol representar, en un minut, l’activitat que desenvolupa a la nostra ciutat.

Any: 2020

Utopic

Client: Oficina del Parlament Europeu a Barcelona

SWITCH THE LANGUAGE